Det skal godt gjøres, ikke å finne musikk man liker. Det finnes utallige mange ulike sjangere og forskjellig musikk for alle mulige situasjoner og begivenheter. Mange forbinder en viss type musikk med en spesifikk gruppe mennesker eller med en bestemt situasjon, men musikk kan brukes til absolutt alt man ønsker å bruke det til. Uansett sjanger, burde man selv høre på det man liker, fordi dette skaper mye glede.

Gleden kommer som regel i form av at man ikke kan slutte å bevege seg eller synge med. Ulik musikk skaper ulike følelser, og Noen typer musikk kan føre til tristhet eller sinne. Det finnes for eksempel politisk ladet musikk som kan få frem en følelse av frustrasjon, eller sanger med en sterk og dyster tekst som kan bringe frem vonde minner.

Mange artister skaper musikk og skriver sangtekster som bygger på egne erfaringer, og musikken blir derfor for dem en måte å uttrykke seg på. Det de skaper er som regel noe mange kan kjenne seg igjen i, og derfor kan det hende at følelser dukker opp når man hører en sang som virkelig treffer deg i hjertet.